Przygotowaliśmy dla państwa wygodne wzorce dokumentów.

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawartej na odległość, lub poza lokalem przedsiębiorstwa.  (Pobierz)
2. Zgłoszenie reklamacyjne. (Pobierz)